renmyr.photo
Födosökande kärrsnäppa
Kärrsnäppa som födosöker under höstflyttningen.
Magnus Renmyr