renmyr.photo
Touch-down
Knölsvanen kommer in för landning
Magnus Renmyr