renmyr.photo
Blåmes
Blåmes i färgstarkomgivning.
Magnus Renmyr