renmyr.photo
Snöväg
Vägen till Skärlövs hamn på sydöstra Öland. Efter två dagar med intensiv blåst och en hel del snö var vägen inte längre farbar eftersom den både hade blivit översvämmad och täckt av snödreven
Magnus Renmyr