renmyr.photo
Vinterbesök av berglärka Öländsk strand
Varje vinter övervintrar några berglärkor på stränderna runt Ottenby.
Magnus Renmyr