renmyr.photo
Orion över Eketorps borg
Stjärnbilden Orion över de restaurerade husen i Eketorps borg. Stjärnhimlen är tio exponeringar som har stackats tillsammans med fyra dark-frames för att minska bruset i bilden. Förgrunden är tolv exponeringar där olika delar belysts med en ficklampa.
Magnus Renmyr