renmyr.photo
Obesökt
Av den orörda snön att döma har ingen varit i den ödsligt belägsna stugen på länge.
Magnus Renmyr