renmyr.photo
Spanande hökuggla
Den här torrakan var en av få stammar som stod kvar på hygget. Den erbjöd en bra position för hökugglan att spana ifrån.
Magnus Renmyr