renmyr.photo
Porträtt av en rödhake om hösten
Rödhaken återkom gång på gång till den gamla stolpen. Även om den var ovanligt skygg bjöd den på några korta fototillfällen.
Magnus Renmyr