renmyr.photo
Genomblöt kungsfågel i tall
En födosökande kungsfågel på en dimmig och regnig höstdag
Magnus Renmyr