renmyr.photo
Storögd!
En sjöflickslända fotograferad med ungefär två gångers förstoring. Två exponeringar har slagits ihop i PS för att få ett lite större skärpedjup.
Magnus Renmyr