renmyr.photo
Utkiken
Natten sänker sig över Kalmarsund och stjärnorna börjar träda fram. Det är ännu några timmar kvar innan Vintergatan är möjlig att fotografera. Den här bilden är sammansatt av sex exponeringar där olika delar av förgrunden belystes med en ficklamp i fem av dem och en basexponering av mig med lampan i den sista. Sammanslagningen av de olika bilderna har gjorts i PS.
Magnus Renmyr