renmyr.photo
Daggtäckt nyckelpiga
Nyckelpiga med morgondagg på undersidan av ett vassblad. Fokusstackad från två bilder i Photoshop.
Magnus Renmyr