renmyr.photo
Tidens gång över Ållan
Fullmånen lyser upp sjömarkerna på Ölands sydöstra kust. 350 bilder har kombinerats för att skapa stjärnspåren från stjärnornas rotation över himlen.
Magnus Renmyr