renmyr.photo
Ljuskällor i natten
Fyren i Segerstad lyser under Vintergatans stigande båge. Det här är ett panorama med två rader om tio respektive nio bilder för himlen där varje bild är tre exponeringar och sedan en rad med åtta bilder för marken. Totalt 68 exponeringar.
Magnus Renmyr