renmyr.photo
Styltlöpare
Styltlöparen med sina närmast löjligt långa ben vadar utan problem ut på djupare vatten än andra vadare.
Magnus Renmyr