renmyr.photo
Drillnäppa med en tydlig reflektion
Vattnet är så stilla att drillsnäppan speglas perfekt i vattenytan.
Magnus Renmyr