renmyr.photo
Enkelbeckasin i strandvegetationen
Enkelbeckasinen håller koll på mig genom strandvegetationen.
Magnus Renmyr