renmyr.photo
Grönbena med spegelbild
En ung grönbena reflekteras nästan perfekt i det spegelblanka vattnet tidigt på morgonen.
Magnus Renmyr