renmyr.photo
Sothöna på öppet vatten
Morgondimman har ännu inte lättat när sothönan tar sig ut ur vassen och ut på öppet vatten.
Magnus Renmyr