renmyr.photo
Vitsippa vid solnedgången
Kvällsljuset som filtreras genom grenverket lyser upp vitsippan och bakgrunden i den annars mörka skogen.
Magnus Renmyr