renmyr.photo
Födosökande rödspov i kort gräs
Rödspov som födosöker längs fyrvägen, Ottenby.
Magnus Renmyr