renmyr.photo
Födosökande rödspov i ljust gräs
Rödspov som födosöker längs fyrvägen, Ottenby.
Magnus Renmyr