renmyr.photo
Rödspov i solnedgången
Rödspov vid Ölands södra udde.
Magnus Renmyr