renmyr.photo
Rödspov i högt gräs
Rödspovarna började samlas vid Ölands södra udde redan innan midsommar. Torkan har gjort gräset ljust så hela scenen får något drömskt över sig när man kommer när platt på marken samtidigt som solen närmar sig horisonten.
Magnus Renmyr