renmyr.photo
Nebulositeter i svanens stjärnbild
Vintergatan går igenom svanens stjärnbild men med blotta ögat kan man inte se mycket av den rikedom av objekt som finns där. Här har 27 exponeringar kombinerats för att lyfta fram detaljerna. Varje exponering är har en slutartid på en minut.
Magnus Renmyr