renmyr.photo
Fisktärnan flyger förbi
En lågt stående sol och en bakgrund bestående av vass och buskage ger en trevlig bakgrund till den här förbiflygande fisktärnan.
Magnus Renmyr