renmyr.photo
Fisktärna i varmt morgonljus
Med en solbelyst vass- och buskridå i bakgrunden tycks fisktärnan flyga över ett gyllene hav.
Magnus Renmyr