renmyr.photo
Mile away mill
Traktorspår som leder till väderkvarnen i Skärlöv på sydöstra Öland. Solen hade precis sjunkit under horisonten när det blev en lucka i molntäcket och ett uppehåll i snöandet. Nordanvinden mojnade dock inte
Magnus Renmyr