renmyr.photo
I väntan på våren
Fiskebåtarna väntar ut vintern uppdragna på land. Vinterstormarna hade flyttat på båtarna men inte lyckats blåsa ut dem i havet.
Magnus Renmyr