renmyr.photo
Anar mig
Snoken låg i solen i lä av en gammal husgrund och värmde sig. När den upptäckte mig tog den skydd i sprickorna i muren och tittade strax fram för att se om kusten var klar. Jag låg i vindriktningen så den kunde inte känna mig, men den anade att jag fortfarande var kvar.
Magnus Renmyr