marialagerborg.com
Åkerbärsdiskursen
Åkerbär: Ett nordligt bär och en global raritet med utbredning norr om den 60:e breddgraden. Diskurs: samlingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar och så vidare som tillämpas inom ett visst område. Namnet Åkerbärsdiskursen kopplar ihop åkerbär med strövtåg och samtal, just vad som var innebörden i projektet. 2013 inledde vi med utflykter kring Nordmaling och Örnsköldsvik i sökande efter åkerbärsmarker och i möten med personer väl bekanta med bäret. Mest visade det sig vara en berättelse om Norrland och norrut, åkerbär gillar norr bättre än söder. Bärplockare i norr plockade, syltade och sålde söderut till burgna personer, det känns bekant. Åkerbärsdiskursen 2013 -2014, tillsammans med Jan K Persson Visades på Djupsjö bygdegård och Arnäs hembygdsgård sensommaren 2014
Maria Lagerborg