foto.swoop.name
Švihlík krutiklas
Spiranthes spiralis je terestrická orchidej, vytrvalá, sivě zelená, hlíznatá bylina ze široké čeledi vstavačovitých. Je jediným druhem rodu švihlík, který v České republice roste a je zde rostlinou přísně chráněnou, neboť ji hrozí vymizení. (Wikipedia)
Jaromír