en.linkeddb.com
Ever Night episode 49 - TV
Sang Sang 得知 Ning Que 受了重伤,她不顾曾静夫妇百般阻拦,一口气就跑回老笔斋。 Ning Que 迷迷糊糊醒来,感觉身体被掏空了一般,他依稀闻到熟悉的蛋花粥的味道,立刻起身下楼,看到 Sang Sang 正在给他熬粥,还劝他以后少喝点酒, Ning Que 重新找回昔日的温...
Linkeddb