en.linkeddb.com
zhang ying 《老酒馆》肆意生长的老练演技获 chen baoguo lau kong “认证” - TV News
青年演员 Zhang Ying 凭借“活兽”小棉袄角色脱颖而出,这个20出头的姑娘就像一股肆意生长的力量,总是人群中最独特的存在。
Linkeddb