lto.nl
Principeakkoord leidingen LTO Nederland en Gasunie - LTO
Gasunie en LTO Nederland hebben een principeakkoord bereikt over de aanleg van aardgasleidingen door boerenland. De organisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt over de...