en.linkeddb.com
《月上重火》杀青曝新剧照 zongsheng zou 神色隐忍引热议 - TV News
Luo Yun Xi 、 Yuqi Chen 、 Zongsheng Zou 等主演的武侠励志情感大剧《月上重火》正式杀青,并首次曝光角色剧照。从剧照上不难看出,由实力派演员 Zongsheng Zou 饰演的重火宫大护法—宇文穆远,...
Linkeddb