trungdan.com
Hướng dẫn khắc phục lỗi Camtasia Studio has stopped working
Khi nhắc đến phần mềm quay màn hình thì không thể bỏ qua cái tên Camtasia Studio. Nó có thể vừa quay màn hình, chụp ảnh, thu âm...