sanbetong.vn
Máy mài sàn bê tông trong xây dựng - Sàn bê tông nhẹ uy tín
Máy mài sàn là máy chuyên phục vụ để đánh bóng sàn đá, có công dụng làm phẳng mịn nên bê tông, phá bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt sàn, làm cho mặt sàn phẳng