baohotbc.com
Quần áo bảo hộ tại Khu công nghiệp Sông Công 2 - Thái Nguyên
Khu công nghiệp Sông Công 2 Thái Nguyên tập trung nhiều ngành nghề với các lĩnh vực khác nhau. Và dù làm việc trong môi trường nào thì doanh nghiệp cũng nên trang bị quần áo bảo hộ cho công nhân viên của mình. Như vậy không những tạo sự an toàn trong lao động mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp tới đời sống