trubadurs.com
Сам, от Герасим Симеонов (разказ)
Седна на сала и се загледа в края на света.