trubadurs.com
Из „Сферата на света“, от Андриана Спасова (стихове)
Казвам се: име, презиме. ЕГН: числа. Лична карта. Под нея си избирам приятели.