trubadurs.com
Приказки за Юнаци и злодеи: зелена? - Калин М. Ненов и Борислава Славеева - Борея
Приказката „Зелена?“ е част от едно по-голямо цяло: цикъла „Приказки за Юнаци и злодеи“, а така също и от антологията „Зелени разкази (ама наистина)“.