trubadurs.com
Добро дело, от Дмитрий Глуховски (фантастичен разказ)
Звучеше смешно, разбира се, но Антон вярваше, че милиционерът трябва да е честен.