trubadurs.com
Портиерът - Мартин Колев (Библиотека Хипертекст)
По някое време портиерът се събужда, а пътникът е изчезнал. Нощният град също е на изчезване. Небето вече не е черно, а синьо като избледняло мастило.