trubadurs.com
Последните стихотворения на Здравко Кисьов (из „Отвъдно време“)
В този свят, и без това пренаситен от думи, всеки смята, че трябва да каже по нещо.