trubadurs.com
Фрагменти 2016, от Поли Муканова
Вечерят на полупрозрачна тъмнина. Няма свещи и луна.