trubadurs.com
Божият дъх, от Торстен Кюпер (разказ)
Йодадхараун е някак неестествен пейзаж. Едно от най-големите полета от лава на Земята, останало от гигантско вулканично изригване.