varoystrand.se
Våren
Våren, när naturen föds pånytt! Ingen årstid är väl så besjungen som denna? Våren är naturens sätt att säga, ”Kom och ha kul!” ~Robin Williams
Bjarne Varöystrand