renmyr.photo
En gluttsnäppa med spegelbild
Den unga gluttsnäppan reflekteras i det stilla vattnet.
Magnus Renmyr